fi

Aktuellt

De senaste nyheterna från oss och världen

Sargosafari den 10.6. på Örö!

Varmt välkomna!

Ab Kone Wuorio Oy:s traditionella Sargo Safari anlöper gästhamnen på Örö lördagen den 10.6! Man kan delta i evenemanget för ägare av Sargo- och Minorbåtar antingen genom att komma direkt till gästhamnen eller genom att delta i den gemensamma eskaderfärden. Start från Kone Wuorios marina på Söljeholmen på lördagen fram till kl. 12! Där startar eskadern kl. 12.30 med sikte på Örö.

Program:
• Från kl.13.30 på Örö
• Kl. 14.00 Välkomstskål och lunch
• Kl. 15-17 Rundtur på ön
• Kl. 17-19 Strandbastun står varm för deltagarna i Sargosafarin
• Fr. kl. 19 middag och fri samvaro med musik
På söndagsförmiddagen möjlighet att provköra olika Sargomodeller!

Förhandsanmälningar med tanke på reservering av båtplatser och servering senast den 1.6:
Kenneth Forsström, tel. 040 733 1771 / kenneth.forsstrom@konewuorio.fi

Back to top