fi

KONEWUORIO OCH ASTRUM VENE FÖRSÄLJNING – HELSINGFORS

KONTAKTER

Besöksadress: Veneentekijäntie 10, 00210 Helsingfors
E-Post: peter.fallstrom@astrum.fi

TELEFON

Peter Fallström: 040 0463 868

VI BETJÄNAR:

må–fre 10-17

FÖRSÄLJNING – HELSINGFORS

Om ert ärende gäller nya eller begagnade båtar, kontakta båtförsäljningen i Salo, Åbo, Helsingfors eller Kimito.
Vi erbjuder även båtservice, reservdelar, hamntjänster och båtförvaring.

Peter Fallström

Peter Fallström

Försäljare

Back to top