fi

Kone Wuorio: Historia

Historien om Kone Wuorio började redan år 1939.

OY KONE WUORIO MASKIN AB 70 ÅR (1939-2009)

kone-wuorio-veikko-wuorio
OY KONE WUORIO MASKIN AB 70 ÅR (1939-2009)
Oy Kone Wuorio Maskin Ab:s verksamhet startade i slutet av 1930-talet, när Veikko Wuorio grundade en cykelverkstad på Kimitoön. Cyklarna reparerades i ett skjul och företaget sysselsatte förutom grundaren själv några få medhjälpare. Under samma tid arbetade Veikko Wuorio även som avläsare av elmätare. Detta arbete tog honom till olika delar av Kimito där han samtidigt passade på att sälja radioapparater av märket Salora, som sedan början av 1930-talet utvecklats till ett av landets bäst kända radiomärken under namnet Nordell & Koskinen och senare Salora Oy.

han en ny verkstadsbyggnad i anslutning till sin bortgångne fars hus på Wuoriogränd i Kimito. I samband med detta inrättades även butiksutrymmen där man började sälja bl.a. Tunturi-cyklar. Samtidigt som verksamheten utvecklades byggdes även kontinuitet inom familjeföretaget då Veikkos äldste son Pentti Wuorio började hjälpa till med cykelreparationerna från och med år 1954.

Verksamheten utökades ännu mer i början av 1960-talet då företaget även började sälja tv-apparater och Tunturi-mopeder. I samband med detta bytte affären namn till Kemiön Pyörä ja Radio och flyttade till centrum av Kimito kyrkby. Förnyelsearbetet fortsatte åren 1965 och 1973, då affärens underhållsutrymmen utvidgades. I samband med den senare utvidgningen fick Kemiön Pyörä ja Radio, som vid den tiden sysselsatte sju anställda, en utställningshall där man till en början visade upp vitvaror och motorcyklar. Tack vare den nya utställningshallen fick företaget också in foten i båtbranschen, och under 1970-talet började man även ta in båtar till försäljning. Den första egentliga båthallen stod klar år 1977, och i augusti samma år bytte företaget namn och bolagsform och blev Ky Kone Wuorio Kb.

År 1983 koncentrerades Kone Wuorios verksamhet till Wuoriogränd. Fyra år senare, år 1987, övergick företaget till sin nuvarande aktiebolagsform. Aktieägare i Oy Kone Wuorio Maskin Ab var förutom Veikko Wuorio själv även alla hans fem barn. Vid denna tid sysselsatte företaget sammanlagt 16 anställda. Under 1990-talet blev båtförsäljningen en allt mer central del av Kone Wuorios verksamhet, sedan företaget år 1990 invigt den båthall som används än i dag. Samma år startade Kone Wuorio en filial i Tenala, som verkade till början av 2000-talet. År 1999 tog företaget ytterligare steg inom båtbranschen, då Kone Wuorio köpte Naboats gamla båtfabrik som erbjöd förvaringsutrymme för över 50 båtar.

Under de senaste åren har Oy Kone Wuorio Maskin Ab ytterligare stärkt sin position inom båtbranschen. År 2002 köpte företaget Josefssons snickerifabrik för båtservice och vinterförvaring. Vid samma tid förnyades fasaden på företagets lokaler i Kimito, och Kone Wuorio öppnade en filial i Dalsbruk som fortfarande är verksam. År 2008 blev Oy Kone Wuorio Maskin Ab en del av Jokinen Yhtiös Astrum-grupp. Tack vare sin båtförsäljning och sin dock- och båtserviceverksamhet i Söljeholmens Marina i Dragsfjärd är Kone Wuorio numera en central del av Jokinen Yhteys båthandelshelhet. Vid sidan av sin kärnverksamhet säljer Kone Wuorio även fritidsprodukter, vitvaror och hushållsapparater samt trädgårdsredskap.

Idag är Kone Wuorio Kimitoöns mångsidigaste affär, som fortfarande växer och utvecklas.

Back to top