fi

HONDA MARINE

Honda är världens mest erfarna tillverkare av fyrtaktare, och världens genom tiderna mest sålda fyrtaktarmärke. Bakom framgången ligger den unika och pålitliga tekniken, tack vare vilken Honda alltid har skiljt sig ur mängden av utombordsmotorer.

Innovationen och förmågan att utveckla nya tekniska lösningar har resulterat i ovanlig brett kunnande, som märks såväl i Hondas mer vardagliga produkter som i deras tävlingsutrustning, HondaJet-jetmotorer och människolika robotar.

Hondas tekniska försprång märks i alla dess verksamhetsområden. Det som förenar alla Honda-produkter är den höga kvaliteten och pålitligheten, och det är tack vare detta som Honda har vunnit kundernas förtroende. Honda tillverkar också fler fordon, motorer och maskiner än något annat företag i världen.

År 1964 lanserade Honda världens första fyrtaktsutombordare. Honda är också världens mest erfarna tillverkare av fyrtaktare, och världens genom tiderna mest sålda fyrtaktarmärke. Bakom framgången ligger den unika och pålitliga tekniken, tack vare vilken Honda alltid har skiljt sig ur mängden av utombordsmotorer.

Honda fortsätter bana väg genom att utveckla lösningar som är ännu bättre för såväl båtägaren som miljön. Minskade utsläpp och bränsleekonomi är mycket viktiga frågor även för båttillverkarna, som kontinuerligt strävar efter att minska bränsleförbrukningen utan att pruta på prestandan. Det är därför som många finländska motorbåtstillverkare utrustar sina båtar med Honda-utombordsmotorer. Bland dessa båttillverkare finns bl.a. Silver och Terhi.

Back to top