fi

QUICKSILVER

Kombinerar stil och funktion

Quicksilver-sortimentet kombinerar på ett lyckat sätt nöje, stil, användbarhet och säkerhet. Sortimentet utvecklas hela tiden genom samarbete mellan planerare, ingenjörer och Brunswick Groups båtarkitekter. Quicksilver-båtarna är också mycket efterfrågade i Mellan- och Sydeuropa.

Quicksilver-båtarna är tack vare den innovativa utrymmesplaneringen förvånansvärt rymliga. Skrovets optimala längd ökar även båtens stabilitet. Designen skiljer sig från den mera konservativa design vi är vana vid i Norden, och båtarna är påfallande maskulina. Tack vare sin stabilitet är båtarna effektiva och trevliga att köra. Interiören är mycket praktisk och välplanerad.

QUICKSILVER CENTER CONSOLE -MODELLER

Mer information om de olika modellernas tekniska specifikationer och egenskaper finns på importörens webbplats. Länkar i bilderna.

QUICKSILVER SUNDECK -MODELLER

QUICKSILVER DAY CRUISER -MODELLER

QUICKSILVER FISHING -MODELLER

QUICKSILVER INBOARD FISHING -MODELLER

QUICKSILVER SPORT FISHING -MODELLER

QUICKSILVER WATERSPORT -MODELLER

Back to top